Generalforsamling:

Årets generalforsamling bliver afholdt torsdag, den 23. februar 2017 kl. 19:00 i rytterstuen på Østergaard, Strædet 19, 4920 Søllested.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde, og gentager successen fra sidste år med udlodning af 2 gratis medlemskaber ved lodtrækning mellem de personligt fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. (Kontingent 2017 skal være betalt for at kunne deltage i lodtrækningen)

 

Dagsorden ved generalforsamlingen:

Valg af dirigent

Valg af stemmetæller

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskab

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag fra medlemmer

Indkomne forslag fra bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Diddi Nielsen, Gitte Jørgensen og Anette Clausen (ønsker ikke genvalg)

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor og suppleanter

Ranglistevindere

Lodtrækning af 2 gratis medlemskaber (for fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for 2017.

Evt.

Hvis der er forslag/ønsker til kommende arrangementer skal man endelig komme frem med disse til bestyrelsen på generalforsamlingen eller fremsende til RKL´s formand Gitte Kofoed, mail: koldingevej14@live.dk

 

Bestyrelsen håber at se DIG på generalforsamlingen :-)

 

Husk jo mere feed back/ønsker  der kommer fra medlemmerne - jo bedre arrangementer og "noget for dig" for dit kontingent. 

 

Afholdte arrangementer i 2016:

 

27.11.2016

Kursus med Mette Koch.

På baggrund af forespørgsler gentager klubben successen med Mette Koch, der underviser hver deltager individuelt. Man kan vælge om man vil ride program eller undervisning.

Mette blev desværre syg, så kurset måtte aflyses. Da Mette har barselsorlov i 2017, er kurset indtil videre udsat på ubestemt tid.

 

28.09.2016:

Foredrag med dyrlæge Johnny Sørensen.

En utrolig lærerig aften med bl.a. fokus på handel af heste - set med dyrlægens øjne.

Johnny Sørensen gennemgik eksempler på røgtenbilleder, redegjorde for hesten og problematikken omkring det at stille en diagnose. En kommende hesteejers store behov for en garanti for en fejlfri hest, eksemplar på ting der aldrig ville få betydning for en hest.

Der var en god dialog og mange spørgsmål.

 

 

Stævne:

I weekenden 27. og 28. august 2016 afholdes stævne på "Østergaard

Se beskrivelse og link til proportioner på siden "stævner".

 

BEMÆRK - anmeldelsesfrist forlænget til 20.08.2016 kl. 18.00.

Anmeldelse skal ske på mail til klubbens kasserer: clausenjensen@gmail.com.

Husk anmeldelsesgebyr kr. 50,00.

Start- og anmeldelsesgebyr skal samtidig ske til klubbens konto eller Mobile Pay

 

Link til DRF GO: http://go.rideforbund.dk/staevnekalender/vis-staevne.aspx?EventId=Prop00027410

 

LOPPEMARKED

RKL tilbyder i forbindelse med stævnet stande til udendørs loppemarked.

stand på 2x3 meter kr. 30,00.

Tilmelding og betaling senest 20.08 til Tina Andersen 40 32 16 03.

Betaling skal ske samtidigt med tilmelding til klubbens MP 20 57 72 87

 

DRESSUR KURUS - Mette Koch.

Søndag den 26.06.2016 underviste Mette, der er uddannet B+dressur dommer, 11 ryttere på Østergaard.

Hver rytter blev undervist en halv time, og der blev fokuseret både på ting som rytterne gerne ville arbejde med og input fra Mette ud fra de ting hun så hos den enkelte rytter/hest.

Flere deltagere var gengangere fra tidligere kursus "Rid for dommer" ligeledes med Mette Koch. Dette gav selvfølgelig en fordel, da Mette kunne huske de ting, der sidst var drøftet med den enkelte rytter, og der blev ved dette kursus arbejdet videre med den enkelte rytters fokus.

En udbytterig dag både for kursister og tilskurere.

 

 

Stævne. AFLYST - AFLYST

I weekenden 11. + 12. juni 2016 afholdes stævne på "Østergaard"

Se beskrivelse og link til proportioner på siden "stævner".

 

På grund af for få tilmeldinger har klubben været nødsaget til at aflyse ovennævnte stævne.

 

Tilmeldte ryttere bedes fremsende navn, klasse og kontonr. til klubbens kasserer på mail: clausenjensen@gmail.com eller sms 2168 0351, hvorefter betalte tilmeldingsgebyrer vil blive tilbagebetalt.

 

Rid for dommer kursus.

På baggrund af den gode tilbagemeldig og opfordring fra deltagerne på kursus "Dressur i fokus" fulgte klubben op med kursus Kr. Himmelfartsdag den 5. maj, hvor deltagerne fra førnævnte kursus havde præference, og hvor hver deltager havde 30 min. til at ride et selvvalgt program for dommeren en eller 2 gange - eller selv vælge om man ville gå i dybden med enkelte øvelser den sidste del af tiden.

En travl dag for Mette Koch, hvor 11 deltagere fik dommerkommentaren meget uddybende, og hver i sær fik dommerens syn og fif til ting der kunne gøres bedre.

 

Fyraftensmøde om kørsel med trailer og gennegang af regler om transport af dyr.

Den 25. april havde klubben lavet en aftale med færdselsbetjent Mette Lønborg om gennemgang af de svære regler.

Mette Lønborg fortalte kyndigt og gav mange gode eksemplar. Spørgelysten var stor, og ingen gik vist hjem uden at have lært noget nyt.

Der var mødt 54 deltagere op - hvilket bekræfter hvor svære reglerne er.

 

 

Dressur i fokus.

Den 15. april afholdt klubben kursus "Dressur i fokus - fra teori til praksis" med dressurdommer Mette Koch.

Mette Koch gennemgik dressurøvelser fra LC til MB niveau i ridehallen - sideløbende med gennemgang af videoer i rytterstuen af samme niveauer.

Kurset bar præg af stort arrangement og der var en livlig debat mellem underviser og kursister.

Klubben blev opfordret til opfølgning af et "Rid for dommer kursus".

 

Human og heste fys

Den 25. marts havde RKL besøg af Kathrine Dybdahl.

Kurset var delt op i 2. Først gennemgang af hesten og dennes adfærd ved mulige skader. En gennemgang af hvilke signaler man skal være opmærksom på fra sin hest, og hvad Kathrine Dybdahl kan gøre for hestens velfærd.

Anden afdeling af kurset indeholdt foredrag om rytteren og dennes holdning, og hvad muligheder der er for en opretning af rytterens holdning og vaner.

 

En super lærerig dag, hvor 20 var mødt op

Generalforsamling.

Den 28. februar blev afholdt generalforsamling, og der blev valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig - se siden bestyrelse.

 

Copyright © RKL Jyske Bank - Reg. nr. 0693 Konto nr. 0000171050

Mobile Pay - 2057 7287

Strædet 19, 4920 Søllested