Velkommen til Ride- og køreklubben lolland

Ved indmeldelse betales et års kontingent regnet fra 1/1 - 31/12.Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent.

Unge under 16 år er juniorer dog således, at man i det år man fylder 16 år betaler seniorkontingent.

Skal ske til kasserer.

 

  • Kontingent for juniorer pr. år: 300 kr.

 

  • Kontingent for seniorer pr. år: 350 kr.
  • For indmeldelse overføres penge til Jyske Bank Reg. 0693 Konto nr. 171050
  • Mobil-pay : 20 57 72 87

(Der kan ikke sendes sms´er til nr.)

 

  • (husk at påføre navn på den der ønsker medlemsskab), derforuden sendes en mail til Formanden, hvori der oplyses fulde navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og evt. mailadresse, på den der ønsker medlemsskab.

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen i RKL håber at alle er kommet godt ind i det nye år..

 

Kontingent:

Det er nu tid til indbetaling af kontingent for 2018 for dem som ikke allerede har gjort.

Kontingentet udgør uændret kr. 300 for juniorer (indtil 16. år.), og kr. 350 for seniorer. Beløbet bedes indbetalt hurtigst muligt og senest 01.02.2018 enten til klubbens konto i Jyske Bank 0693 171050 eller Mobile Pay 2057 7287.

 

Husk at indberette dine resultater for 2017, hvis du ikke allerede har gjort. Skal sendes til Gitte Luise Jensen, mail: Gitteluise@live.dk - senest den 28.01.2018. Mærket i overskriften rangliste RKL

Der overrækkes ved generalforsamlingen gaver til vinderne i dressur hest, dressur pony, spring hest og spring pony.

 

 

Generalforsamling i Ride- & Køreklubben Lolland:

Årets generalforsamling bliver afholdt

søndag, den

11. februar 2018 kl. 16:00 i rytterstuen på Østergaard, Strædet 19, 4920 Søllested.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde, og gentager successen fra sidste år med udlodning af 2 gratis medlemskaber ved lodtrækning mellem de personligt fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. (Kontingent 2018 skal være betalt for at kunne deltage i lodtrækningen)

Dagsorden ved generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetæller

3.Bestyrelsens beretning

4.Fremlæggelse af regnskab

5.Fastsættelse af kontingent

6.Indkomne forslag fra medlemmer

7.Indkomne forslag fra bestyrelsen.

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Gitte Kofoed (ønsker ikke genvalg)

Nadia Lasborg (ønsker ikke genvalg)

Karina Christensen (ønsker ikke genvalg)

9.Valg af suppleanter til bestyrelsen

10.Valg af revisor og suppleanter

11.Ranglistevindere

12.Lodtrækning af 2 gratis medlemskaber (for fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for 2018.

13.Evt.

Hvis der er forslag/ønsker til kommende arrangementer skal man endelig komme frem med disse til bestyrelsen på generalforsamlingen eller fremsende til RKL´s formand Gitte Kofoed, mail: koldingevej14@live.dk

 

Klubben vil være vært med kaffe, te, kakao samt kage.

 

Bestyrelsen håber at se DIG på generalforsamlingen :-) Jo mere feed back/ønsker der kommer fra medlemmerne - jo bedre arrangementer og "noget for dig" for dit kontingent.

Kærlig hilsen

Bestyrelsen i RKL

Gitte Kofoed

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

Bliv medlem i RKL

Tillykke til år 2015 rangliste vindre

 

Hest Dressur : Emilie Jørgensen – Hedebo´s arlin : 54p

 

Pony Dressur: Emilie Nymand Larsen - Rønnely's Mango : 159p

 

Pony Spring : Stephanie Poulsen - Daisy`s Delight : 39p

Copyright © RKL Jyske Bank - Reg. nr. 0693 Konto nr. 0000171050

Mobile Pay - 2057 7287

Strædet 19, 4920 Søllested