Bliv medlem af RKL

 

 

 

 

 

 

Ved indmeldelse betales et års kontingent regnet fra 1/1 - 31/12.Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent.

Unge under 16 år er juniorer dog således, at man i det år man fylder 16 år betaler seniorkontingent.

 

Skal ske ved mail til kasserer, Anette Clausen, tlf. 2168 0351 /mail: clausenjensen@gmail.com.

 

  • Kontingent for juniorer pr. år: 300 kr.

 

  • Kontingent for seniorer pr. år: 350 kr.

 

  • For indmeldelse overføres penge til Jyske Bank Reg. 0693 Konto nr. 171050 eller Mobil-pay : 20 57 72 87

(Der kan ikke sendes sms`er til telefonnummeret)

 

  • Husk at påføre navn på den, der ønsker medlemsskab. Endvidere anføres i mailen til kasserer, fulde navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse, på den der ønsker medlemsskab.

 

  • Tilholdssted: Strædet 19, 4920 Søllested.

 

 

 

Copyright © RKL Jyske Bank - Reg. nr. 0693 Konto nr. 0000171050

Mobile Pay - 2057 7287

Strædet 19, 4920 Søllested