SPONSORAFTALE

SPONSORAFTALE

 

Dags dato er indgået aftale mellem Ride- og Køreklubben Lolland og :

 

Navn: _______________________________ Kontaktperson:______________________

 

CVR.nr: _______________________________

 

Adr.: _______________________________ Post nr./By: _______________________

 

Telefon nr: _______________________________ Mail:______________________

 

Følgende aftale indgås om et sponsorskilt som hænger i ridehus, samt logo på vores hjemmeside. Kontrakten er gældende fra d.d.

 

• Layoutet til skiltet afleveres til rideklubben i en fil med en reproklar fil af dit reklameskilt. (Filen skal være i JPEG eller PDF- format) Filen sendes på mail til Gitte Jørgensen.

 

• Hvert år fremsendes en opkrævning fra klubben (rideklubben er ikke momspligtig).

 

• jeg ønsker aftale om, (sæt venligst tydeligt kryds):

 

Aflangt skilt – 40 cm. x 100 cm, kr. 850,- årligt

( første år 1500,- da der bliver betalt for skildt første år)

 

Link på hjemmeside til kr. 200,- årligt

 

• Klubben bestiller og betaler for fremstilling af skilt

 

• Kontrakten er fortløbende og kan opsiges af sponsor inden udgangen af et kalenderår med virkning for det følgende kalenderår.

 

• Såfremt aftalen er opsagt, nedtages skiltet og forbliver klubbens ejendom, når aftalen udløber.

 

• Ønskes layout ændring efter opsætning udføres det af klubben for sponsors regning.

 

Dato:

For RKL: Sponsor:

 

Mvh

Ride- og Køreklubben lolland

Strædet 19

4920 Søllested

 

Formand Kasserer Kontakt person ved sponsorat

Gitte Kofoed Anette Clausen Gitte Jørgensen

Mail: koldingevej14@live.dk Mail: clausenjensen@gmail.com Mail: gittejj39@live.dk

TLF: 2383 8200 TLF: 2168 0351 TLF: 24482007

 

Copyright © RKL Jyske Bank - Reg. nr. 0693 Konto nr. 0000171050

Mobile Pay - 2057 7287

Strædet 19, 4920 Søllested